Бібліографічна діяльність

 

Список літератури на допомогу методичним службам

1. Войтович О. Райметодоб’єднання та підготовка учителя / О. Войтович // Директор шк. Україна.—2009.—№3.—С. 28-35.
2. Волканова В.В. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами / В. Волканова //Управління шк.—2008 .—№25.—С.2-15.
3. Гринько В. Основні критерії передового педагогічного досвіду /В.Гринько //Рідна шк.—2007.—№3.—С.13-15.
4. Заїченко Н.Д. Організація науково-методичної роботи /Н.Заїченко, О.Оліфіренко // Завучу. Усе для роботи.—2009.—№3.—С.2-8.
5. Запятая О.В. Технология описания педагогического опыта /О.Запятая // Методист.—2007.—№7.—С.2-6.
6. Кирдянкина С.В.Содержание деятельности методических объединений, кафедр/ С.Кирдянкина, Т. Кондратьева // Завуч .—2008 .—№5 .—С.74-81.
7. Методическая неделя как средство управления качеством образовательного процесса в школе/ И. Мирошниченко и др.//Завуч.—2008.—№7.—С.22-28.
8. Методичний супровід науково—дослідної, експериментальної роботи педагога // Підручник для директора.—2008.—№9.—С.18-29.
9. Муржа Л. Організація роботи методичного кабінету району(міста) в сучасних умовах /Л.Муржа // Директор шк.(Шк. світ).—2008.—№10.—С.13-79.
18. Уруський В. Постійний рух вперед: план роботи РМК на навчальний рік /В. Уруський //Управління освітою.—2008.—№7.—вкл..—С.12-14.
10. Половенко О.В. Форми методичної роботи / О. Половенко // Завучу. Усе для роботи.—2009.—№6.—С.7-22.
11. Поташник М. Содержание работы с педагогическими кадрами / М.Поташник //Народное образования.—2009.—№1.—С.111-118.
12. Пронина Л. Портфолио учителя /Л. Пронина //Воспитание школьников.—2009.—№4.—С.15-20.
13. Распопова С.Н. Передовой педагогический  опыт: проблемы поиска и способов распространения /С.Распопова  // Методист.—2007.—№7.—С.14-16.
14. Родигіна І. Провідні функції методичної служби. Організація методичної роботи в контексті реалізації компетентнісно орієнтованого підходу до навчання / І.Родигіна //Управління освітою.—2009.—№3.—С.12-16.
15. Ромадіна Л. Передовий педагогічний досвід /Л.Ромадіна // Відкритий урок.—2007.—№12.—С.56-63.
16. Самигуллина М. Проблемы обобщения педагогического опыта / М.Самигуллина,     И. Багавиев.—Шк. технологии.—2008.—№5.—С.20-24.
17. Створення, трансформування і моделювання передового педагогічного досвіду // Сільська шк. України.—2007.—№3.—С.7-12.
19. Шувалова С. Методический сервис для педагога / С. Шувалова // Народное образование.—2009.—№2.—С.122-126.
20. Шувалова С. Новое время—новые формы методической работы /С Шувалова //Методист.—2006.—№3.—С.17-20.
21. Що таке майстер-клас //Відкритий урок.—2009.—№2.—С.53-54.