Про нас

 Провідний бібліотекар – Воловоденко Вікторія Павлівна

Бібліотекар – Нудна Ярослава Василівна

Вiдлiк своєї iсторiї бібліотека інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського веде з 1939 року. За цей час її послугами скористалося близько 231 000 читачів. Бібліотека працює з перших днів заснування Інституту. Гордістю бібліотеки є, педагогічна спадщина талановитого педагога Василя Сухомлинського, який був її активним читачем під час творчого співробітництва з інститутом в 60 -х роках. В бібліотеці зберігається повне зібрання його творів, а також 48 праць і 1500 казок.

У фонді    зберігаються   роботи    й   інших   видатних    педагогів:   С. Русової, К. Ушинського,    Г. Ващенка, О.Захаренка та інших. Книжковий фонд бібліотеки становить 39290 примірників. Основною частиною якого є література з психолого-педагогічних наук, природничих, літературознавчих наук, тощо. Основна частина книжкового фонду була скомплектована в 60-80 роках. Але завдяки зусиллям дирекції щорічно фонд поповнюється новими виданнями різних видавництв. За останні роки бібліотека тісно співпрацює з ВГ «Основа» та видавництвом «Шкільний світ» , тому бібліотечний фонд щорічно поповнюється безкоштовними передплатними періодичними виданнями та книжковими  додатками.

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки складають:
– систематичний каталог;
– абетковий каталог;
– cистематична картотека статей з періодичних видань;
– картотека «Літературна Кіровоградщина»;
– картотека «На допомогу вчителю – предметнику»;
– картотека друкованих праць ІППО;
– періодично поповнюються тематичні папки : «Закони про освіту», «Інновації в освіті», «Свята в школі», «Гендер у світовій науці та практиці».

До послуг користувачів бібліотеки:

Абонемент (книжковий фонд бібліотеки, який становить 39290 примірників. Основною його частиною є література з психолого-педагогічних наук, природничих, літературознавчих наук, суспільно-політична література тощо); Зал періодики (де зберігаються періодичні видання,які надійшли за останні 4 роки. Таких видань налічується , більше ста двадцяти назв).Завдячуючи співробітництву з ВГ «Основа», читачі також можуть скористатись послугами ІNTERNET. Бібліотека бере активну участь в семінарах та конференціях присвячених різним подіям і датам які проходять в інституті. Налагоджено тісні зв’язки з шкільними бібліотеками та бібліотеками міської бібліотечної системи, а також співпраця з павлиським Державним педагогічно – меморіальним музеєм В.О.Сухомлинського.

В своїй роботі бібліотека керується Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Положенням про бібліотеку ІППО» та відповідними інструкціями.